شنبلیله نمایش بزرگتر

شنبلیله

4,000 تومان

اطلاعات بیشتر

دارای طبع گرم

موارد مصرف:

مقوی و نیرو بخش، پایین آورنده قند خون و کلسترول، ملین، مفید برای قوای جسمی معلولین، درمان کم خونی، مفید برای اشخاص ضعیف.

موارد منع مصرف:

مصرف شنبلیله برای مردان خطرناک است.