عرق خارخسک نمایش بزرگتر

عرق خارخسک

عرق خارخسک

جزییات بیشتر

7,000 تومان

اطلاعات بیشتر

دارای طبع سرد

موارد مصرف:

سنگ شکن کلیه و مثانه، ضد سیاه سرفه، رفع التهاب و سوزش مجاری ادراری، ضد چربی خون.